dimarts, 6 de gener del 2015

Curs 2015: Dels estats moderns a la democràcia

DELS ESTATS MODERNS A LA DEMOCRÀCIA


7 gener 8 gener       1. L'aparició de les monarquies dinàstiques.
14 gener 15 gener   2. Els elements que construeixen l’estat modern.
21 gener 22 gener   3. La primera gran crisi d’Europa: les reformes religioses.
28 gener 29 gener   4. Una relíquia medieval?: l’Imperi de Carles V.
4 febrer 5 febrer     5. La primera gran revolució europea: Flandes i Felip II.
11 febrer 12 febrer 6. Repúbliques en temps de monarquies: Venècia i Províncies                                    Unides.
18 febrer 19 febrer 7. L’aparició de les identitats nacionals a Europa.
25 febrer 26 febrer 8. Les revolucions de mitjans del segle XVII: Anglaterra,                                            Catalunya i França.
4 març 5 març        9. La política exterior europea: dels interessos divins als                                           interessos terrenals.
11 març 12 març   10. Lluís XIV, el Rei Sol i l’absolutisme.
18 març 19 març   11. Il·lustració i revolució al segle XVIII.

25 març 26 març   12. La fi d’un món: la caiguda de l’Antic Règim a finals del                                           segle XVIII.

Bibliografia general

Burke, P. Venecia y Amsterdam. Estudio sobre las élites del siglo XVII. Barcelona, 1994.
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. Las Claves del Despotismo Ilustrado. Barcelona, 1990.
Duchhardt, Heinz. La Epoca del absolutismo. Madrid, 1992.
FLORISTAN, A.(ed.) Historia Moderna Universal. Madrid, 2002.
Gil, X. Las Claves del Absolutismo y el parlamentarismo. Barcelona, 1991.
RIVERO, M. Diplomacia y relaciones extariores en la Edad Moderna, 1493.1794. Madrid, 2000.
TENENTI, Alberto. La formación del mundo moderno. Siglos XIV-XVIII. Barcelona, 2000.
VOVELLE, M. La caída de la monarquía, 1787-1792. Barcelona, 1979.